Vad är ditt fokus? De flesta organisationer arbetar för att uppnå visioner, mål och lönsamhet. Att göra skillnad. Det som bland annat påverkar vår framgång är hur effektivt vi leder oss själva på alla nivåer i organisationen. Fastnar ni på problemen eller ser ni möjligheterna?

Mindleap erbjuder verktyg och stöd till ledare och arbetsgrupper som vill göra framsteg. Genom att utveckla människan utvecklar vi även organisationen och i slutändan affären. Med hjälp av utvecklingsmetoden Solution Focus – Lösningsfokus – hjälper vi både organisationer och medarbetare att nå snabba och konkreta resultat på ett kreativt sätt.

Vill du lära dig mer?

Mindleap utbildar både ledare och medarbetare!

Utbildning

Med hjälp av metoden Solution Focus utvecklar du både dig själv och din organisation. Mindleap ger både kortare föredrag och längre kurser. Utbildningarna har ett upplägg som är kunskapsbildande, inspirerande och interaktivt.

Ser du ett behov av utveckling?

Frigör personalens fulla potential!

Processinriktat stöd

Dagens arbetsliv ställer allt högre krav på goda samarbeten, flexibilitet och initiativförmåga. Mindleap ger processinriktat stöd till ledare och grupper som vill ta sig ur problemsituationer eller förbättra sina prestationer.

Vad styr din verksamhet?

Att leda organisationens viktigaste kapital!

Performance management

Mindleap erbjuder dynamiska verktyg för att leda verksamheter i komplexa och snabbt föränderliga sammanhang. Verktygen är resursstärkande och tar vara på möjligheter och utvecklingspotential i organisationen, det vill säga hos medarbetarna.

”Mindleap” syftar på de tankesprång vi ibland gör mer eller mindre medvetet och som ger oss nya perspektiv, idéer och sätt att tänka på – en viktig komponent i kreativitet och utvecklingsprocesser! I våra utbildningar och utvecklingsarbeten siktar vi även på de konkreta förbättringarna. Detta utifrån erfarenheten att ett litet steg här och nu ofta ger större resultat på sikt, än ett jättekliv i framtiden som eventuellt aldrig blir av.

Vad kunderna säger

Jag känner mig uppmuntrad och full av energi av denna föreläsning
Åhörare, Sanningar om arbetsglädje
Du är lätt att lyssna på och du gör det målande, lättförståeligt och inspirerande.
Åhörare, Lösningsfokus intro
Jag har fått positiv energi och känner att jag vill satsa ännu mer på jobbet.
Deltagare, Kick-Off

Nöjda kursdeltagare

0%
av deltagarna rekommenderar Introduktionskursen till Solution Focus