Om.

KREATIVA LÖSNINGAR SOM UTVECKLAR DET EGNA LEDARSKAPET.

Mindleap erbjuder verktyg och stöd till ledare, medarbetare och arbetsgrupper som vill göra framsteg och utvecklas hälsosamt i sina ambitioner.

Mindleap utgår från att människor och organisationer vill göra positiv skillnad och skapa resultat. En nyckel till framgång är att organisationens medlemmar leder sig själva och varandra på ett effektivt sätt.

Med hjälp av bland annat utvecklingsmetoden Solution Focus stärker vi det egna ledarskapet och utvecklar framgångsrika arbetsplatser. Konsultinsatserna bygger på beprövad erfarenhet och modern forskning med målet att åstadkomma konkreta och hållbara resultat i praktiken. Mer än bara prat med anda ord.

Mindleaps erbjudande passar utmärkt som ett kvalificerat och effektivt komplement till upphandlad företagshälsovård.

– MED FOKUS PÅ STYRKOR –

Mindleaps affärsidé bygger på grundprincipen att företagskulturer som främjar kreativitet, arbetsglädje och utveckling blir mer attraktiva och även lönsamma.

Lösningar

Lösningar.

SOM GER KONKRETA RESULTAT.

Rusta organisationen för 2000-talets utmaningar. Mindleap levererar konsulttjänster som riktar sig till medarbetare, ledare, arbetsgrupper och organisationer i sin helhet.

1. 

UTBILDNING

2. 

PROCESSINRIKTAT STÖD

3. 

UTVECKLINGSDAGAR

4. 

ARBETSMILJÖ

Kompetens

Kompetens.

SOM GÖR SKILLNAD.

Jag heter Pernilla Forsberg Tiger och är leg psykolog specialiserad inom lösningsfokuserad metodik. Med fötterna på jorden och samtidigt höga ambitioner har jag under mina 16 år som psykolog inte bara gett mina kunder stöd till professionell utveckling och bättre arbetsmiljöer. Med en stark drivkraft och uthållighet utvecklar jag även de egna arbetsmetoderna.

– ATT LEVA SOM MAN LÄR –

Sedan 2010 driver jag framgångsrikt företaget Mindleap AB med kunder i både smindre och större företag och organisationer. Jag är aktiv medlem i de två internationella nätverken SOLWorld och SFiO, samt medförfattare till boken ”Psykologi på jobbet”, Liber. På min fritid upptäcker jag olika hörn av världen på min mountainbike och bloggar på en av Sveriges största cykeltidningar bicycling.se.

Kunder

Läs mer.

Kunder.

SOM GÖR SKILLNAD.

Mindleaps ambition är att alltid leverera och utveckla tjänster som skapar ett mervärde för dig som kund. I denna strävan erbjuder Mindleap en Nöjd Kund Garanti.

Kundgarantin bottnar i en övertygelse om att Mindleaps tjänster i grunden håller en hög kvalitet som ger resultat i kombination med en ödmjukhet som säger att det som fungerar bra kan bli ändå bättre.

– DET SOM ÄR BRA KAN BLI BÄTTRE –

Nöjd kundgarantin innebär att i det fall du som kund inte är nöjd med utförandet så bestämmer du själv värdet på köpt tjänst, oavsett överenskommen offert. Motprestationen är ett möte där du ger din feedback på vad som motsvarat dina förväntningar samt vad som hade kunnat göras annorlunda. Det är med kundernas hjälp som Mindleaps tjänster utvecklas och blir ännu bättre!

På G

På G.

EFTERFRÅGAT JUST NU.

Copa smart – och bli vän med stressystemet!

En inspirerande föreläsning som ger idéer och kunskap att hantera inre driv och yttre krav, för dig som vill vässa det egna ledarskapet.

Vi lever i en tid av obegränsade möjligheter samtidigt som tidsandan ställer krav på oss. Det som borde vara enkelt blir lätt svårt när vi ska hinna med och räcka till för ALLT! Som individ blir det allt viktigare att leda sig själv på ett hållbart sätt för att stärka glädje, återhämtning och hälsosamma prestationer. Framgångsfaktorer är att lära känna stressystemet för att behärska dess fallgropar och samtidigt stimulera må-bra-systemet i möjligaste mån. Med avstamp i aktuell forskning belyser föreläsningen hur stressystemet påverkar oss och framför allt hur vi stärker god hälsa med hjälp av funktionella copingstrategier. Kort sagt, hur vi blir bättre vän med stressystemet!

Föreläsningens omfattning är ca 1-1,5 h.

Föredraget var mycket bra, jag fick helt klart nya perspektiv och idéer för att bättre hantera det uppskruvade tempo som jag har i mitt liv.

Åhörare - Copa smart
Kontakt
Kontakta Mindleap

Hej.

LÅT OSS PRATA.

Ska vi göra skillnad tillsammans? Varmt välkommen att kontakta Mindleap.

E-post: pernilla@mindleap.se

Mobil: 070-3046050

Besöksadress: Brogatan 5, 1 tr, 903 25 Umeå

Postadress: Brogatan 5, 903 25 Umeå