Loading...
Eget ledarskap 2017-08-31T13:05:17+00:00
Eget ledarskap och god coping är en tillgång när det kommer till att stärka prestation och hälsa.

Vi utövar alla ett eget ledarskap och påverkar vår omgivning. Därför är det egna ledarskapet en viktig resurs, både för den enskilda individen och för arbetsgivaren. En framgångsfaktor i det egna ledarskapet är att bli mer bekväm med att känna sig obekväm. Pratar vi stressrelaterad ohälsa så bidrar ofta svårigheten att stå ut med obehag, ångest och ansträngning i stunden till destruktiva beteenden på sikt och att vi inte lyckas fullfölja våra ambitioner.

För många handlar det därför om att förbättra copingresurserna, det vill säga förmågan att hantera utmaningar och påfrestningar. Användbart är att förstå hur hjärnan och stressystemet fungerar, samt hur beteenden och beslutsfattande påverkas som följd. Med denna kunskap som bas kan självkontroll, motivation och uthållighet förbättras vilket ger konkreta och hållbara beteendeförändringar. När individen får upp ögonen för sin handlingspotential blir det också mer intressant att ta eget ansvar.

Personliga erfarenheter från flera års idrottande bredvid aktuell forskning säger att fysisk aktivitet (ansträngning) även stärker den psykiska hälsan. Erfarenheterna som gjorts i det egna ledarskapet tillsammans med psykologisk kunskap och lösningsfokus har vidare gett användbara konkreta verktyg för att stärka prestation och hälsa. Inom ramarna för helhetskonceptet Stark & Smart har Mindleap medverkat till utbildningen SmartPuls där fysisk aktivitet integreras med träning av det egna ledarskapet. Mindleap har också en flerårig och bred kunskap inom stress och coping, både ur ett medarbetar-, chefs- och arbetsmiljöperspektiv.

Sammantaget ligger erfarenheterna till grund för de tjänster som Mindleap tillhandahåller däribland den uppskattade inspirationsföreläsningen ”Ledarskap för livet”.

Tillbaka

”If your dreams don’t scare you,
they aren’t big enough!”