Välkommen till Mindleap

Mindleap AB ägs och drivs av Pernilla Forsberg Tiger, leg psykolog och specialiserad inom lösningsfokuserad metod med inriktning mot organisations-, grupp- och ledarutveckling. Erfarenheterna omfattar arbete i både små företag och stora organisationer. Pernilla är även medförfattare till boken ”Psykologi på Jobbet” (Liber). 

Bakgrund

I mitten av 90-talet lämnade jag byggbranschen och sadlade om till psykolog som följd av mitt stora intresse för människor, teamwork och ledarskap. Min nya karriär tog fart som skolpsykolog men växlade snart över till arbete inom företagshälsovård, bland annat i rollen som chef och kundansvarig. Sedan 2005 har jag arbetat med Umeå kommun som största kund och 2010 startade jag det egna företaget Mindleap.

Parallellt sökte jag effektivare metoder för utveckling och fann då Lösningsfokus som har stärkt mig i mina ambitioner att möta sig själv och andra människor i våra resurser. Ett specialområde på stark frammarsch är just det lösningsfokuserade arbetssättet där jag har en Solution Focused Business Professional-certifiering vid UWM (University of Wisconsin, Milwaukee) sedan 2011. Jag brinner för att sprida lösningsfokus och är aktiv medlem i det internationella nätverket för lösningsfokuserat arbete i organisationer – SOLWorld. 2014 var jag  medarrangör till den 13:e internationella SOLWorld konferensen som hölls i Sverige.

Genom åren har mötet med många branscher, kunder, arbetsplatser och chefer gett mig en bred kompetens och förståelse för olika typer av verksamheter och utmaningar i dagens arbetsliv. Som psykolog har jag exemplevis arbetat med ledar-, team- och organisationsutveckling, arbetsmiljökartläggningar, utbildning, chefs-/medarbetarstöd, konfliktmedling och handledning i bland annat lösningsfokuserat arbete. Vidareutbildning har bland annat skett inom projektledning, coaching, KBT, teambuilding, SF och storgruppsmetodik.

På min fritid upptäcker jag olika hörn av världen på min cykel i så kallade flerdagarstävlingar i mountainbike. Jag har bland annat korsat Alperna två gånger och cyklat över halva Sydafrika. I de extrema påfrestningar som den här typen av tävlingar innebär har jag också integrerat erfarenheterna som gjorts i det egna ledarskapet med psykologiska teorier och lösningsfokus för att nå optimal prestation och god hälsa. Mina cykeläventyr går att läsa mer om på bicycling.se – Sveriges största cykeltidning – där jag bloggar.

Affärsidé

Mindleaps affärsidé bygger på grundprincipen att företagskulturer som främjar kreativitet, arbetsglädje och utveckling blir mer attraktiva, både för sin personal och sina kunder, och på så vis mer lönsamma. Verksamheten drivs också utifrån övertygelsen att ett framgångsrikt samarbete med dig som kund följer av kreativa samtal och relationer där vi inspirerar varandra och bygger våra gemensamma lösningar på varandras styrkor och viljan till utveckling.

Member of  SFCT The association for the quality development of solution focused consulting and training and  SOLWorld SOLWorld Sharing and building Solution Focused practice in organisations.