Solution Focus – ett effektivt, roligt och lönsamt sätt att skapa positiv förändring

Inom Solution Focus, på svenska lösningsfokus,  används verktyg och förhållningssätt som medverkar till att skapa lösningar och positiva förändringar på ett effektivt och inspirerande sätt. Föreställ dig att du ska gå och handla på ICA. Skulle du ta med dig en inköpslista på sådant du INTE ska inhandla? Sannolikt inte. Ändå är det just det många gör då förändring och utveckling skall åstadkommas hos människor och organisationer. Detta genom att upplevda problem och förväntade hinder, allt det vi inte vill ha, först utforskas i detalj. Därefter får framtiden plats i mån av tid och energi.

I det lösningsfokuserade utvecklingsarbetet tar vi en mer direkt väg till önskvärda resultat och vi intresserar oss istället för vad deltagarna vill ha (inte vad de inte vill ha) och vad som redan sker som hjälper deltagarna i önskad riktning. Det innebär för många ett helt nytt sätt att tänka och kommunicera på vilket lättare föder energi, kreativitet, förhoppning, värdighet och motivation. Stor kraft läggs också på att identifiera de små konkreta stegen som på sikt leder fram till önskade mål. Det innebär att deltagarna omedelbart kan börja påverka sin situation samtidigt som konkreta resultat och framsteg, om än i liten skala, snabbt visar att man är på rätt väg.