Arbetsmiljö i utveckling

Realisera potential i verksamheten! Mindleap rustar er för morgondagens utmaningar med arbetspsykologisk coaching och framstegsfokuserade verktyg för utveckling.
Med en kvalificerad sparringpartner kommer ni snabbare vidare till kreativa och genomtänkta lösningar vid arbetspsykologiska utmaningar.
Mindleap ger processinriktat stöd till medarbetare, ledare, arbetsgrupper och organisationer som vill mer, som har ambitioner och som vill utveckla sin verksamhet i allt från enstaka insatser till mer långsiktig samverkan.

För chefer, ledare och HR

Chefscoachning och konsultativt stöd ges till chefer, ledare och HR-personal som vill utvecklas i den egna yrkesrollen, vid upplevd stressproblematik, vid svåra personalfrågor som berör medarbetares eller hela arbetsgruppers prestationer, vid utveckling av olika processer och rutiner inom exempelvis medarbetarutveckling, rehabilitering och dylikt.

Mindleap har flerårig erfarenhet av såväl operativ som strategisk samverkan med kunder inom bland annat arbetsmiljö-, rehabilitering och ledarutveckling.

Mindleap bistår också vid arbetsmiljökartläggningar samt vid bedömning av kränkande särbehandling.

Mer om arbetspsykologisk coaching

För arbets-, lednings- och styrelsegrupper

Mindleap ger lösningsfokuserat stöd till arbetsgrupper som vill förbättra de gemensamma prestationerna inom ramarna för sitt uppdrag. Det kan exempelvis vara i situationer där:

 • arbetsplatsen söker en nystart och vill ta fart framåt för positiv energi och teamkänsla.
 • realisera den potential som framkommer vid medarbetarundersökningar, till skillnad från att låta resultatet bli en hyllvärmare.
 • gruppen har genomgått svåra utmaningar med behov av att optimera återhämtning och finna styrka framåt.
 • när organisationen går större förändringar till mötes med behov att mobilisera gemensam energi och konkretisera lösningar.
 • man vill utarbeta gemensamma mål, rutiner eller spelregler
 • man vill främja arbetsglädje, kreativitet och ett prestigelöst klimat.
 • bättre hantera förekommande stress, konflikter eller samarbetssvårigheter.

Mindleap arbetar med ledningsgrupper och styrelser vid framtagande av strategiska planer och mål för organisationen, samt bistår vid kick-off:er där behov finns av en nystart och bred delaktighet.

För yrkesverksamma psykologer och beteendevetare

Mindleap ger handledning vid tillämpningar av lösningsfokuserad metod. Handledning ges även till HR-personal och ledare som vill tillämpa lösningsfokus i de egna ledarskapet eller i utvecklingsprocesser i verksamheten.

För stora grupper

Låt Mindleap facilitera er utvecklingsdag. Mindleap ger stöd och samverkar med chefer och ledningsgrupper i planering och genomförande av större personaldagar och kick-off:er.

Med hjälp av lösningsfokuserade och konstruktiva frågeställningar, genomtänkt struktur och tillämpning av olika storgruppsmetoder skapar vi ett kreativt och positivt klimat med en bred delaktighet kring viktiga utvecklingsfrågor i organisationen.

Vid önskemål leder Mindleap utvecklingsdagen och bistår även med inspirationsföreläsningar på olika teman.

Mindleap har god erfarenhet och utbildning i att arbeta med stora grupper. Som exempel var Mindleap medarrangör till den internationella SOLWorld-konferensen 2014, som hölls under tre dagar på Djurönäset i Stockholm och som lockade 140 deltagare från 24 olika länder.

Lösningsfokuserat processtöd ger dig:

 • En snabbare och mer direkt väg till önskad utveckling.

 • Fokus på eget ansvar och handlingspotential.

 • Ökad kunskap om styrkor och resurser.

 • Bättre samarbeten och arbetsrelationer.

 • Minskad risk att fungerande delar av organisationen slås sönder i utvecklingsarbeten.

 • Energi och vilja att ta nästa steg vilket ger konkreta resultat.

 • Ett trevligt och humant sätt att utvecklas tillsammans.

I det processinriktade stödet ingår planering och genomförande av insatsen, dokumentation och utvärdering av insatsen tillsammans med dig som kund.

Vill du ha mer information, offert eller referensuppdrag?
Kontakta Mindleap