Siktar du på en hållbar utveckling, i din yrkesroll eller i din verksamhet?

Jag rustar dig för morgondagens utmaningar med hjälp av arbetspsykologisk coaching och framstegsfokuserade verktyg för utveckling.

20 års erfarenhet

Arbeta med en legitimerad sparringpartner med gedigen erfarenhet av personal- och arbetsmiljöutveckling.

Personlig service

Jag ger dig ett personligt engagemang med en direkt och snabb service till arbetspsykologiskt stöd.

En lönsam investering för framtiden!

Har du svårt att räcka till för den viktigaste personen i ditt liv – dig själv? Är du VD, chef eller HR-konsult? Framgångsrik, men har svårt att välja fokus bland alla bollar? En och annan sömnlös natt kanske med för lite tid att tänka till på riktigt när det kommer till din egen eller verksamhetens utveckling, på lång sikt?
Höj kvaliteten på din reflektionstid och kom snabbare till bättre beslut med en förtrolig och senior sparringpartner nära till hands!

Nyttan för dig?

För dig som vill mer

Arbetspsykologisk coaching passar bland annat dig som inte ser hur du ska få plats med ännu ett möte, men som ändå vill få ut mer av ditt ledarskap, din verksamhet eller livet i stort på sikt.

Skräddarsy din utveckling

Med konstruktiva frågeställningar som fokuserar på resurser och framsteg guidas du till lösningar som passar just dig samtidigt som du utvecklas och stärks i din roll.

Trygga beslut & resultat

Arbetspsykologisk coaching säkrar inte bara tid för dina tankeprocesser. Du kommer också att känna större säkerhet i dina beslut och når snabbare handling i det som är prioriterat.

Nå en hållbar utveckling

Med en legitimerad sparringpartner nära till hands investerar du din uppmärksamhet i nuet för att skapa hållbarhet och resultat på sikt. Du kommer på rätt spår och får bättre överblick!

Exempel på arbetspsykologiska områden

  • Trygga produktiva medarbetarsamtal

  • Hantera utmanande kundrelationer

  • Navigera framåt i rehabiliteringsprocesser

  • Vässa arbetskulturen

  • Bemästra förändringsprocesser i verksamheten

  • Säkra den egna energiförsörjningen i ledaruppdraget

Är du inte verksam i Umeå? Inga problem!

Vi träffs på videolänk i så fall!

Jag erbjuder arbetspsykologisk coaching online via en enkel och plattformsoberoende lösning för videomöten – Digiroom, eller om du hellre vill så använder vi Teams eller Zoom.

Vill du veta mer?

Gå från ord till handling
Arbetspsykologisk coaching

Din tid är värdefull

Jobbar du som VD, chef eller HR-funktion är dina egna krav på prestation och goda resultat säkerligen höga.

Många ledare är otroligt kompetenta och kloka, men saknar tid! Ostörd tid för bland annat reflektion, att ta ut siktet och planera framåt, lösa komplexa utmaningar eller att tillämpa lärdomar och utvecklas i självledarskapet.

Ofta är behovet skriande, att nå robusta beslut och handling i praktiken. Men när tiden brister får viktiga beslutsprocesser ofta lämna plats för det mest akuta och tankemödan skjuts på framtiden, typ framför TV:n eller till sängs.

Många ledare utgår också från att de ska klara allt på egen hand!

Ibland är det bättre att ta hjälp av ett oberoende bollplank för att effektivt komma rätt och avgöra vad som är värt att prioritera men också hur du ska göra i praktiken.

Det gäller inte minst när du som ledare vill bemästra olika arbetspsykologiska utmaningar.

Då är det särskilt klokt att investera lite av din tid hos en legitimerad och erfaren utvecklingspartner som värnar din tid och dina behov!

Vem står bakom

Hej, jag heter Pernilla Forsberg Tiger!

Sedan början av 2000-talet har jag hjälpt företag som vill mer till sunda och lönsamma verksamheter.

Jag är legitimerad psykolog specialiserad inom utvecklingsmetoden lösningsfokus i organisatoriskt arbete. Utöver konsultativa tjänster utbildar jag yrkesgrupper och företag som vill ta sig an framtiden mer kreativt och resursstärkande.

Många gånger får jag höra att jag jobbar annorlunda än andra psykologer, med mindre prat och mer action.

Varmt välkommen till mig på Mindleap – din utvecklingspartner!