Pernilla på Mindleap

Vetgirighet, utveckling och nya utmaningar löper som en röd tråd genom mitt liv, så låt mig presentera tjejen som sällan står still.

I mitten av 90-talet lämnade jag byggbranschen och sadlade om till psykolog till följd av mitt stora intresse för människor, teamwork och ledarskap. Min nya karriär tog fart som skolpsykolog men växlade snart över till arbete inom företagshälsovård, bland annat i rollen som chef.

Sedan 2005 har jag arbetat med Umeå kommun som största kund och 2010 startade jag Mindleap AB.

Parallellt sökte jag effektivare metoder för utveckling och fann då Lösningsfokus som jag specialiserat mig inom. Lösningsfokus har stärkt mig i mina ambitioner att möta sig själv och andra människor i våra resurser, och att vi når bästa resultat genom att ta vara på kraften i de framsteg som görs.

Jag brinner för att sprida metoden och är aktiv medlem i de två internationella nätverken för lösningsfokuserat arbete i organisationer – SOLWorld och SFiO, samt medförfattare till boken ”Psykologi på Jobbet” (Liber).

På min (coronafria)fritid upptäcker jag olika hörn av världen på min cykel i så kallade flerdagarstävlingar i mountainbike. Jag har bland annat korsat Alperna två gånger och cyklat över halva Sydafrika. Idrottsintresset har stärkt mig i min övertygelse om att fysisk aktivitet förlagd i naturen ger en oslagbar kombination när det kommer till att stärka även det psykiska välbefinnandet.

I de extrema påfrestningar som internationella flerdagarstävlingar innebär har jag också integrerat erfarenheterna som gjorts i det egna ledarskapet med psykologisk kunskap och lösningsfokus för att nå optimal prestation och god hälsa. Dessa erfarenheter ligger bland annat till grund för utvecklingsprogrammet SmartCoping.

Utöver min specialistkompetens inom lösningsfokus i organisatoriskt arbete, har jag en omfattande kunskap om stress och coping, både ur ett medarbetar-, chefs- och arbetsmiljöperspektiv, samt studier av sambandet mellan fysiskt aktivitet och psykiskt välbefinnande.

Mina kunder brukar framhålla min kreativitet, humor och lyhördhet. Jag har även en stark tro på människors resurser när det kommer till att övervinna fysiska och mentala utmaningar, särskilt då kompassnålen riktas mot glädje och egen vilja.

Varmt välkommen till Mindleap.

Tillbaka

”Motivation is what gets you started.
Habit is what keeps you going.”
– Jim Rohn