Mindleap ger processinriktat stöd till medarbetare, ledare, arbetsgrupper och organisationer i allt från enstaka insatser till mer långsiktig samverkan. Insatser via Mindleap ger ett kvalificerat och effektivt komplement till upphandlad företagshälsovård.
Fokus är att förmedla verktyg som ger förändring och förbättringar i praktiken.

För chefer, ledare och HR

Konsultativt stöd ges till chefer, ledare och HR-personal som vill utvecklas i den egna yrkesrollen, vid upplevd stressproblematik, vid svåra personalfrågor som berör medarbetares eller hela arbetsgruppers prestationer, vid utveckling av olika processer och rutiner inom exempelvis performance management (NMI:s, medarbetarsamtal etc), rehabilitering och dylikt. Mindleap har flerårig erfarenhet av såväl operativ som strategisk samverkan med kunder inom bland annat arbetsmiljö- och ledarutveckling.

Mindleap bistår också i planering samt utför arbetsmiljökartläggningar samt bedömning av kränkande särbehandling.

För arbets-, lednings- och styrelsegrupper

Mindleap ger stöd till arbetsgrupper som vill förbättra de gemensamma prestationerna inom ramarna för sitt uppdrag. Det kan exempelvis vara i situationer där gruppen står inför svåra utmaningar, när organisationen går större förändringar till mötes med behov att mobilisera gemensam energi och konkretisera lösningar, när man vill utarbeta gemensamma mål, i lägen där man anar att det finns en outnyttjad potential i samarbetet, för att främja arbetsglädje, bättre hantera förekommande stress eller konflikter etc.

Mindleap arbetar även med ledningsgrupper och styrelser vid framtagande av strategiska planer och mål för organisationen, samt bistår vid kick-off:er där behov finns av en nystart och bred delaktighet.

För yrkesverksamma psykologer och beteendevetare

Mindleap ger handledning vid tillämpningar av lösningsfokuserad metod. Handledning ges även till HR-personal och ledare som vill tillämpa lösningsfokus i de egna ledarskapet eller utvecklingsprocesser i verksamheten.

Lösningsfokuserat processtöd ger dig:

  • En snabbare och mer direkt väg till önskvärd utveckling.
  • Fokus på eget ansvar och handlingspotential.
  • Ökad kunskap om styrkor och resurser.
  • Bättre samarbeten och arbetsrelationer.
  • Minskad risk att fungerande delar av organisationen slås sönder i utvecklingsarbeten.
  • Energi och vilja att ta nästa steg vilket ökar chansen för bestående resultat.
  • Ett trevligt och kul sätt arbeta med förändring och utveckling.

I det processinriktade stödet ingår planering och genomförande av insatsen, dokumentation och utvärdering av insatsen tillsammans med dig som kund.

Kontakta Mindleap för mer information och referensuppdrag.
Tillbaka

”The solution does not care
where the problem came from”
– L Wittgenstein