Psykologisk coaching

Har du svårt att räcka till för den viktigaste personen i ditt liv – dig själv? Ta utvecklingen i egna händer och närma dig din önskvärda framtid!
Frigör din potential, nå uppsatta mål, skapa balans och bemästra utmaningar i livet eller på jobbet med hjälp av ett psykologiskt och resursstärkande stöd.
För dig som söker en legitimerad sparringpartner i din yrkesroll eller som privatperson.

Utan flum

Legitimerat stöd

Arbeta med en legitimerad och professionell sparringpartner med mångårig erfarenhet av chefs- och medarbetarstöd.

Grunden är lösningsfokus och KBT-inriktad coaching förankrad i forskning och evidensbaserad psykologisk praktik.

Mer än prat

Fokusera på det konkreta och låt dina förhoppningar, värderingar och resurser användas som bränsle för att få saker att hända i praktiken.

Mer än bara prat och utan komplicerade big $$$ words!

Bor du inte i Umeå? Inga problem!

Jag erbjuder psykologisk coaching online via en enkel och plattformsoberoende lösning för videomöten – Digiroom.

Känn dig trygg. Kommunikationen är extra säker då kryptering av medier och telefoniprotokoll sker hela vägen mellan deltagarna.

Utvärderingar visar att för många personer fungerar psykologisk coaching och behandling online lika bra som traditionellt stöd IRL. Dessutom med fördelen att du kan delta från valfri plats.

Vill du veta mer?

Kontakta Mindleap
Gå från ord till handling

Mer om Mindleap

Vem står bakom

Hej, jag heter Pernilla Forsberg Tiger!

Sedan början av 2000-talet har jag hjälpt människor och företag att utveckla sig själva och sina arbetsmiljöer.

Jag älskar utmaningar. På min fritid har jag bland annat upptäckt olika hörn av världen på min mountainbike som elitmotionär.

Sagolika, men samtidigt krävande äventyr som befäst kunskapen om att vi utvecklas bäst genom att mötas i våra resurser och när vi tar vara på kraften i de framsteg som görs.

Varmt välkommen till mig på Mindleap!

Kontakta Mindleap