Självledarskap

Självledarskap och god coping är en tillgång när det kommer till att stärka prestation och hälsa.

Vi utövar alla ett eget ledarskap och påverkar vår omgivning. Därför är självledarskapet en viktig resurs, både för dig som enskild individ och för dig som arbetsgivare.

För många handlar det om att förbättra copingresurserna, det vill säga förmågan att hantera utmaningar och påfrestningar. Användbart är att förstå hur hjärnan och stressystemet fungerar, samt hur beteenden och beslutsfattande påverkas som följd.

Med denna kunskap som bas kan självreglering, motivation och uthållighet förbättras vilket ger konkreta och hållbara beteendeförändringar. Med ökad insikt i den egna handlingspotentialen blir det också lättare att ta eget ansvar.

Personliga erfarenheter från flera års elitmotionerande bredvid aktuell forskning säger att fysisk aktivitet (ansträngning) även stärker den psykiska hälsan och att en kroppsbudget i balans är en grundförutsättning för hållbara prestationer.

Mindleap har också en flerårig och bred kunskap inom stress och coping ur ett medarbetar-, chefs- och arbetsmiljöperspektiv.

Den samlade kompetensen ligger till grund för de tjänster som Mindleap tillhandahåller däribland uppskattade inspirationsföreläsningar samt det digitala utvecklingsprogrammet SmartCoping.

Tillbaka

”If your dreams don’t scare you,
they aren’t big enough!”