Solution Focus

Solution Focus – ett effektivt, roligt och lönsamt sätt att skapa positiv förändring.

Solution Focus, på svenska lösningsfokus, används inom bland annat coaching, management och organisationsutveckling. Utvecklingsmetoden består av verktyg och förhållningssätt som medverkar till att skapa önskvärd förändring på ett effektivt och inspirerande sätt.

Föreställ dig att du ska gå och handla på ICA. Skulle du ta med dig en inköpslista på det du INTE ska inhandla? Sannolikt inte. Ändå är det just det många gör då förändring skall åstadkommas hos människor och organisationer. Det genom att upplevda problem och förväntade hinder, allt det vi inte vill ha, först utforskas i detalj. Därefter får framtiden och konkreta lösningar plats i mån av tid och energi.

I det lösningsfokuserade utvecklingsarbetet tar vi istället en mer direkt väg till önskvärda resultat och intresserar oss för vad deltagarna hoppas uppnå (inte vad de inte vill ha) och vad som redan sker som hjälper i önskad riktning. Det innebär för många ett helt nytt sätt att tänka och kommunicera på vilket lättare föder kreativitet, förhoppningar, värdighet och motivation.

Stor kraft läggs också på att identifiera de små konkreta aktiviteterna som snabbt kan påbörjas och som på sikt leder fram till önskvärda mål. På så vis kan deltagarna omedelbart börja påverka sin situation samtidigt som resultat och framsteg, om än i liten skala, snabbt visar att man är på rätt väg.

Animerad introduktion till Lösningsfokus.

Rötterna till det lösningsfokuserade arbetssättet återfinns bland annat hos Steve de Shazer och Insoo Kim Berg som utvecklade den lösningsfokuserade korttidsterapin på 80-talet. Andra viktiga föregångare är Gregory Batesons systemtänkande och kommunikationsforskning samt Milton H Erickssons systemiska terapi.

Mark McKergow internationell konsult och författare har sammanställt forskningsresultat och exempel på olika tillämpningar av Solution Focus. Sammanställningen visar att metoden framgångsrikt tillämpas långt bortom sin ursprungliga terapeutiska användning. Den är publicerad i ”Solution-Focused Brief Therapy”, Cynthia Franklin, Terry Trepper, Eric McCollum & Wallace Gingerich, eds, Oxford University Press, 2011. Ett kortare sammandrag av forskningsrapporter återfinns också i SCFT:s tidskrift InterAction (nov 2009).

Tillbaka

”The only thing we know
about the future is
that it will be different”
– P Drucker