Psykologiskt stöd online

Mindleap ger psykologiskt stöd online och använder sig av DigiRoom, en säker och enkel lösning för videomöten. Utöver det erbjuds även mötesalternativ via Microsoft Teams eller Zoom.

För både företag och privatpersoner

Psykologiskt och konsultativt stöd online erbjuds både företag och privatpersoner. Utvärderingar visar att psykologiskt stöd online fungerar över förväntan och med fördelen att du som kund kan genomföra samtalet från valfri plats.

Mindleap har god erfarenhet av att ge stöd online och är bland annat leverantör av digitalt samtalsstöd till bland annat Skellefteå kommun.

Med den ökade efterfrågansäkerhet har Mindleap valt att upphandla den digitala möteslösningen – DigiRoom. DigiRoom är en enkel, säker och plattformsoberoende lösning för videomöten. Kommunikationen i DigiRoom är extra säker då kryptering av medier och telefoniprotokoll sker hela vägen mellan deltagarna i mötesrummet.

Du som kund behöver inte ladda hem någon programvara eller skapa egen inloggning utan följer bara en unik möteslänk till det digitala mötesrummet. Länken får du från Mindleap i samband med bokning.

Stöd online erbjuds i huvudsak för enskilda möten men kan även användas för stöd till grupper då uppdragsdialogen bedömt att förutsättningar finns samt vid utbildningsinsatser via Microsoft Teams eller Zoom.

Kontakta Mindleap för mer information eller bokning.
Tillbaka

”The solution does not care
where the problem came from”
– L Wittgenstein