Utbildning

Mindleaps utbildningar syftar till att stimulera ökad personlig och organisatorisk effektivitet, kreativitet och lärande. Utbildningarna inspireras främst av Solution Focus i upplägg och målet är alltid att ge åhörarna konkreta verktyg för att åstadkomma förändring i praktiken – mer än bara prat med andra ord!

Föreläsningar

Med fokus på lösningar

Solution Focus – ett effektivt, roligt och lönsamt sätt att skapa utveckling.

Den här inspirationsföreläsningen ger dig grunderna i det lösningsfokuserade förhållningssättet. Solution Focus är en metod som ger en mer direkt väg till önskvärd utveckling. Detta då ett större fokus läggs på att hitta lösningar och ta vara på de resurser som hjälper oss framåt, i stället för att lägga (ofta) onödig tid på att analysera problem och hinder. Metoden ger också ett roligare och mer inspirerande sätt att arbeta tillsammans. Föreläsningen passar oavsett om du som åhörare vill vässa dina egna SF-kunskaper eller önskar inspiration till din arbestgrupp. Innehållet ger en inblick i de lösningsfokuserade principerna samt ett litet smakprov i praktiken.

Ca 1,0-1,5 h.

Ledarskap för livet

En inspirerande föreläsning om ett äventyr som blev till på grund av två katastrofer och som i slutändan gav lärdomar och styrka för livet.

Hur tar vi oss an utmaningar och motiverar oss själva i dagliga livet, och hur hittar vi glädje och energi att utvecklas även under mindre gynnsamma förhållanden? Jag har genom min passion för mountainbikecykling upptäckt både avlägsna delar av världen likväl som användbara inre strategier för att hantera och växa ur de stora påfrestningar som det innebär att tävla i internationella flerdagarslopp. Jag har funnit copingstrategier som är användbara inte bara på cykeln utan framför allt i andra sammanhang.

Cykelintresserad eller ej. Följ med på äventyr och ta del av både allvarsamma och skojfriska anekdoter från mina resor men framför allt de lärdomar jag gjort som utvecklar ledarskapet för livet.

Ca 1,0 – 1,5 h.

Inspirationsföreläsning

Workshops & kurser

Prestera hållbart

Söker du kunskap och verktyg för bättre balans mellan prestationer och välbefinnande?

I workshopen ges en grundläggande kunskap om kroppens stressreaktioner och framför allt hur du optimerar prestationer med en kroppsbudget i balans. Med avstamp i den senaste forskningen om bland annat hjärnan lyfter vi användbara copingstrategier. Det handlar om att hantera inre driv och yttre krav i tider som präglas av förändring och komplexitet. Då finns det särskilt en faktor som gör stor skillnad – hur du leder dig själv!

Workshopen passar för hela arbetsgrupper såväl som för medarbetare i öppen form.

Ca 4 h.

Solution focus – i praktiken

Solution Focus för HR & ledare.

Utbildningen riktar sig till bland annat chefer, projektledare och HR-konsulter som vill lära sig leda förändring och skapa utveckling med hjälp av de lösningsfokuserade principerna.

I de flesta moderna organisationer ökar behovet av kreativa och innovativa processer. Det som efterfrågas är effektiva sätt att lösa problem, hantera förändring eller åstadkomma önskvärd utveckling.

Utbildningen har ett upplägg som både är kunskapsbildande, interaktivt och inspirerande. Du får en introduktion till den lösningsfokuserade metodiken, dess principer och verktyg, hur de används i praktiken samt hur lösningsfokus kan användas i organisatoriskt arbete.

Efter utbildningen kan du bland annat:

  • Medverka till ett mer innovativt klimat i organisationen
  • Snabbare initiera önskvärd utveckling
  • Använda verktygen i coachande syfte
  • Kommunicera konstruktivare och tydligare
  • Bättre stimulera gruppmedlemmarnas delaktighet, engagemang och ansvar
  • Utveckla det organisatoriska arbetet med hjälp av lösningsfokuserade idéer

Kursen består av två inledande kursdagar samt en uppföljande kursdag som förläggs med cirka en månads mellanrum. Mellan kurstillfällena arbetar deltagarna med aktiverande frågeställningar och tillämpningar i den egna verksamheten.

Digitala kurser

SmartCoping

Söker du digitala lösningar?

SmartCoping erbjuder ett digitalt utvecklingsprogram som innehåller en E-kurs och en webbapp. E-kursen kan liknas vid ett träningsprogram medans webbappen ger ett träningsverktyg i vardagen.

Utvecklingsprogrammet erbjuds även i grupp för de som vill ta fart och utveckla självledarskapet tillsammans med andra. Deltagaren har då samma tillgång till E-kursen och webbappen, men med 5 stycken gruppträffar á 1,5 h på videolänk. Träffarna förläggs med 2 veckors mellanrum.

Läs mer på SmartCoping.

De aktuella utbildningarna ger ett exempel på innehåll. Andra föreläsningar inom det arbetspsykologiska fältet ges på förfrågan exempelvis på temat förändringskompetens, motivation, psykosocial arbetsmiljö, svåra samtal, arbetsglädje etc.

Kontakta Mindleap för mer information och referensuppdrag.
Tillbaka

””Letting your mind play,
is the best way to solve problems”
– B Watterson