Mindleaps utbildningar syftar till att stimulera ökad personlig och organisatorisk effektivitet, kreativitet och lärande. Utbildningarna inspireras främst av Solution Focus i upplägg och målet är alltid att ge åhörarna konkreta verktyg för att åstadkomma förändringar i praktiken – mer än bara prat med andra ord!

Föreläsningar

En inspirerande föreläsning om ett äventyr som blev till på grund av två katastrofer och som i slutändan gav lärdomar och styrka för livet.

Hur tar vi oss an utmaningar och motiverar oss själva i dagliga livet, och hur hittar vi glädje och energi att utvecklas även under mindre gynnsamma förhållanden? Pernilla har genom sin passion för mountainbikecykling upptäckt både avlägsna delar av världen likväl som användbara inre strategier för att hantera och växa ur de stora påfrestningar som det innebära att tävla i internationella flerdagarslopp. Hon har funnit copingstrategier som är användbara inte bara på cykeln utan framför allt i andra sammanhang.

Cykelintresserad eller ej. Följ med på hennes äventyr och ta del av både allvarsamma och skojfriska anekdoter från hennes resor men framför allt de lärdomar hon gjort som utvecklar ledarskapet för livet.

Ca 1,0 – 1,5 h.

Solution Focus – ett effektivt, roligt och lönsamt sätt att skapa utveckling.

Tempot och kraven ökar i arbetslivet. Solution Focus är en metod som ger en mer direkt väg till önskvärd utveckling. Detta då ett större fokus läggs på att hitta lösningar i stället för att analysera problem och orsaker. Metoden ger också ett roligare och mer inspirerande sätt att arbeta tillsammans. Föreläsningen passar oavsett om du som åhörare vill vässa dina egna SF-kunskaper eller önskar inspiration till din arbestgrupp. Innehållet ger en inblick i de lösningsfokuserade principerna samt ett litet smakprov i praktiken. Känner du dig nyfiken på grunderna i det lösningsfokuserade förhållningssättet och metoden så är det här föreläsningen för dig.

Ca 1,0 – 1,5 h.

Workshops & kurser

Kroppens stressystem är ovärderligt när vi i stunder behöver lägga in en extra växel och få saker att hända. När vi däremot låter systemet rusa för ofta eller gå på konstant tomgång möter vi förr eller senare ovälkomna fysiska eller psykiska symtom på negativ stress. Den här workshopen ger dig kunskapen för att hitta bättre balans!

I workshopen ges en grundläggande kunskap om kroppens stressreaktioner, dess förtjänster och fallgropar, samt hur viktigt det är att underhålla kroppens så kallade må bra-system för att behålla balans och god hälsa. Med avstamp i den senaste forskningen om bland annat hjärnan lyfter vi användbara copingstrategier. Strategier för att hantera inre driv och yttre krav som är anpassade för dagens moderna samhälle som ofta präglas av snabba förändringar och komplexa miljöer. Både i ett främjande perspektiv och i de svåra situationer, när vi kört fast och påfrestningarna känns övermäktiga, så finns dessutom en faktor som gör stor skillnad – hur vi leder oss själva!

Workshopen passar för hela arbetsgrupper såväl som för medarbetare i öppen form.

Ca 4 h.

Solution Focus för HR & ledare.

Utbildningen riktar sig till bland annat chefer, projektledare och HR-konsulter som vill lära sig leda förändring och skapa utveckling med hjälp av de lösningsfokuserade principerna.

I de flesta moderna organisationer ökar behovet av kreativa och innovativa processer. Det som efterfrågas är effektiva sätt att lösa problem, hantera förändring eller snabbare åstadkomma önskvärd utveckling. Varje medlems delaktighet och engagemang blir också en nödvändighet både för organisationer i sin helhet och för chefer som på sikt vill utveckla en attraktiv och framgångsrik verksamhet. För ledaren eller HR-funktionen handlar det i grunden om att hjälpa människor att växa och använda sina resurser. I denna strävan upptäcker allt fler nyttan av att fokusera på det som fungerar istället för att fastna i problem, brister eller motstånd. Utbildningen har ett upplägg som både är kunskapsbildande, interaktivt och inspirerande. Den ger en introduktion till den lösningsfokuserade metodiken, dess principer och verktyg, hur de används i praktiken samt hur lösningsfokus kan utveckla organisatoriskt arbete.

Efter utbildningen kan ledaren eller konsulten bland annat:

  • Medverka till ett mer innovativt klimat i organisationen
  • Snabbare komma ur till synes svåra problemsituationer
  • Snabbare initiera önskvärd utveckling
  • Använda verktygen i coachande syfte
  • Kommunicera konstruktivare och tydligare
  • Bättre stimulera gruppmedlemmarnas delaktighet, engagemang och ansvar
  • Utveckla det organisatoriska arbetet med hjälp av lösningsfokuserade idéer

Kursen består av två inledande kursdagar samt en uppföljande kursdag som förläggs med cirka en månads mellanrum. Mellan kurstillfällena arbetar deltagarna med aktiverande frågeställningar och tillämpningar i den egna verksamheten.

De aktuella utbildningarna ger ett exempel på innehåll. Andra utbildningsinnehåll inom det arbetspsykologiska fältet ges på förfrågan exempelvis på temat förändringskompetens, motivation, psykosocial arbetsmiljö, svåra samtal, arbetsglädje etc.

Kontakta Mindleap för mer information och referensuppdrag.
Tillbaka

””Letting your mind play,
is the best way to solve problems”
– B Watterson