Solution Focus – i praktiken

Grundutbildning i lösningsfokus

Fyra dagars utbildning i det lösningsfokuserade arbetssättet ger dig konkreta verktyg att tillämpa utvecklingsmetoden i din organisation, din arbetsgrupp, i mötet med medarbetare, klienter eller kunder.

I de flesta moderna organisationer ökar behovet av kreativa och framåtsyftande processer. Det som efterfrågas är effektiva sätt att lösa problem, bemästra förändring eller åstadkomma utveckling, inte minst då förutsättningarna i det yttre är ovissa.

Utbildningen riktar sig till bland annat chefer, projektledare, HR-konsulter, pedagoger och socialarbetare som vill lära sig leda förändring och möjliggöra framsteg med hjälp av det lösningsfokuserade förhållningssättet och metodens verktyg.

Konkreta verktyg och kunskaper som du direkt kan tillämpa

Utbildningen har ett upplägg som både är kunskapsbildande, interaktivt och inspirerande. Du får en introduktion till den lösningsfokuserade metodiken och dess principer samt konkreta verktyg som du direkt kan tillämpa i din verksamhet.

Teori och praktik varvas med en resursstärkande pedagogik. Vi sätter stort fokus på och tar tillvara på deltagarnas erfarenheter, resurser och lärdomar. Under och mellan utbildningsträffarna tränar du dina färdigheter att föra konstruktiva och professionella samtal.

Utbildningen ger dig färdigheter att:

  • Medverka till ett mer innovativt klimat
  • Snabbare initiera önskvärd utveckling
  • Effektivt vända problem till lösningar
  • Använda verktygen i coachande syfte
  • Leda samtal, möten och processer som annars upplevs ”svåra” eller kör fast
  • Stimulera samarbete, delaktighet och engagemang
  • Främja utveckling med hjälp av resurser och de framsteg som görs
  • Utveckla det organisatoriska arbetet genom att använda lösningsfokuserade idéer

Utbildningen består av 3 block (2 + 1 + 1 kursdagar) som förläggs med cirka en månads mellanrum. Mellan utbildningstillfällena arbetar du med aktiverande frågeställningar och tillämpningar i den egna verksamheten.

I utbildningen ingår kursmaterial samt kursintyg.

Möjlighet finns även att lägga till ytterligare utbildningstillfällen med handledande karaktär som fördjupar deltagarnas tillämpningar i praktiken.

Kursledare

Utbildningen leds av Pernilla Forsberg Tiger legitimerad psykolog och examinerad Solution Focused Business Professional vid University of Wisconsin, Milwaukee, av Mark McKergow. Sedan 2011 har hon utbildat i SF och tillämpat det lösningsfokuserade arbetssättet i sin löpande verksamhet. Pernilla är medlem i de två internationella nätverken SOLWorld och SFiO, var medarrangör till den internationella SF-konferensen i Stockholm 2014 samt gästföreläsare vid J-sol i Japan 2015.

Vill du mer information, offert eller referensuppdrag?