Stora grupper

Låt Mindleap facilitera er utvecklingsdag.

Mindleap ger stöd och samverkar med chefer och ledningsgrupper i planering och genomförande av större personaldagar och kick-off:er. Med hjälp av konstruktiva frågeställningar, genomtänkt struktur och tillämpning av olika storgruppsmetoder skapar vi ett kreativt och positivt klimat med en bred delaktighet kring viktiga utvecklingsfrågor i organisationen. Vid önskemål leder Mindleap utvecklingsdagen och bistår även med inspirationsföreläsningar på olika teman.

Mindleap har god erfarenhet och utbildning i att arbeta med stora grupper. Som exempel var Mindleap medarrangör till den internationella SOLWorld-konferensen 2014, som hölls under tre dagar på Djurönäset i Stockholm och som lockade 140 deltagare från 24 olika länder.

Kontakta Mindleap för mer information och referensuppdrag.
Tillbaka

”All is connected…
no one thing can change by itself”
– P Hawken